• Rätten för barn, ungdomar och äldre att välja sin tandläkare.
  • Remisstvånget i sjukvården ska avvecklas.
  • Hörselvård, gynekolog och ungdomsmottagning ska finnas också i länets ytterkommuner.
- Politik - Om mig själv - Intresseområden - Kontakta mig -